ჩვენი პროდუქტის უნიკალობას გამოცდილი ექსპერტების მიერ შემუშავებული დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტი ქმნის, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ორგანიზაციული ქსელური ანალიზისა და თანამშრომლების ჩართულობის კვლევის საუკეთესო პრაქტიკებს. Leadership Scanner თანაბარი წარმატებით გამოიყენება როგორც სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ასევე მიკრო დონეზე ქმედითი ნაბიჯების დასაგეგმად.

გაზარდე ორგანიზაციული
ეფექტიანობა:

 • ლიდერშიფის გაძლიერება

 • თანამშრომლების ჩართულობის ზრდა

 • ორგანიზაციული კლიმატის გაუმჯობესება

 • თანამშრომლების დაკარგვის რისკის შემცირება

 • გუნდური თანამუშაობის ზრდა

 • ორგანიზაციის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია

 • მენტორობის პროგრამის მხარდაჭერა

 • მემკვიდრეების გამოზრდის პროგრამის დახვეწა

აღმოაჩინე ორგ. განვითარების რისკები და ფარული პოტენციალი:

 • აღმოაჩინე პროფესიული და აზრის ლიდერები

 • აღმოაჩინე მაღალი პოტენციალის მქონე ტალანტები

 • აღმოაჩინე სუსტი დელეგირების ნიშნები

 • აღმოაჩინე მიკრომენეჯმენტის ნიშნები

 • აღმოაჩინე გადაწვისა და დაკარგვის წინაშე მდგარი თანამშრომლები

 • აღმოაჩინე სტრუქტურული ანომალიები