თბილისი, ჯონ-მალხაზ შალიკაშვილის ქ. #8

+995 599 651212