კომპანია LEADERSHIP SCANNER წარმოადგენს ტექნოლოგიურ კომპანიას, რომელიც ბაზარს ორგანიზაციული განვითარების მხარდამჭერ ინოვაციურ პროდუქტებს სთავაზობს. პროდუქტი თავის თავში ეფექტურად აერთიანებს ორგანიზაციული ქსელური ანალიზის (ONA), People Analytics-ისა და თანამშრომელთა გამოკითხვის თანამედროვე ინსტრუმენტებს.

კომპანიის დამფუძნებელს და გუნდს ზურგს უმაგრებს 20 წელზე მეტი გამოცდილება ტექნოლოგიების, მონაცემთა ანალიზის, კვლევებისა და ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით, საქართველოს თუ საერთაშორისო კომპანიებში.

LEADERSHIP SCANNER-ის გამოცდა განხორციელდა კვლევითი და მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია „ეისითი“-ს ბაზაზე, საქართველოში. Leadership Scanner-ი მალე გახდა HR-ების საყვარელი ინსტრუმენტი, დაიხვეწა ფუნქციონალი და წარმატებული პროექტების განხორციელების შემდგომ, პროდუქტმა უკვე საერთაშორისო ბაზარზეც დაიწყო თავის დამკვიდრება. კომპანია გეგმავს 2025 წლისთვის წარმოდგენილი იყოს მინიმუმ 15 ქვეყანაში.