თანამშრომელთა ჩართულობის კვლევა შესაძლებელია დაიგეგმოს ავტონომიურად, ქსელური ანალიზის გარეშე. თქვენ შეძლებთ გაანალიზოთ ორგანიზაციული კლიმატი როგორც ჯამურად, ასევე გუნდების დონეზე. ეს პაკეტი არ მოიცავს თანამშრომლის დონეზე ანალიტიკას.

Loading...

გამოთვალე ფასი

0$ (ფასი მოცემულია დღგ-ს გარეშე)
  • გამოკითხვის ორგანიზება შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე ერთდროულად.

  • ანგარიშგებისთვის არჩეული უნდა იქნეს სამი ენიდან ერთ-ერთი: ქართული, რუსული ან ინგლისური

  • ფასები შესაძლოა შეიცვალოს ქვეყნებისა და სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით, დეტალებისთვის ჩანიშნეთ დემო შეხვედრა ჩვენს კონსულტანტთან